Дейности

Тайната на надежната и дълготрайна индустриална настилка

(епоксидна, полиуретанова, акрилна или PMMA) e в правилния избор на материал и система на покритието, както и в професионалното изпълнение на избраната система. Ние ще намерим най-доброто решение за Вашия обект, спрямо нуждите и условията на експлоатация,а нашите работни екипи ще изпълнят безупречно избраното решение за подово покритие.Използват се като бариера против влага на външни повърхности като: основи, тераси, покриви, балкони и мокри помещения, както и като хидроизолации във водоеми, резервоари, плувни басейни и др.

 

Обмазаните хидроизолации се класифицират в 4 групи:

 

Материали на циментова основа:

 Циментно- полимерни състави с различна еластичност.

 

Материали на битумна основа:

 Битумни и полимер-битумни състави, готови за употреба.

 

Материали на полиуретанова основа:

 Нанасят се както върху бетона, така и върху грудирана повърхност. Имат способност да премостват пукнатини и еластичност до 400%.

 

Материали на акрилатна основа:

 Нанасяне по различни способи /пръскане и обмазване/. Придобиват еластичност, както и механична устойчивост.

 

Ремонт на пукнатини чрез инжектиране:

Различни видове едно и двукомпонентни епоксидни, полиуретанови, циментови и акрилатни състави, които служат за замзване на бетонни пукнатини, спиране на течове и направа на външни хидроизолационни завеси.Във всяко предприятие съществуват помещения с необходимост от подновяване на пода, което често е много скъп процес. Чрез нас и използваните от нас най-модерни машини за шлайфане с диамантени глави, вече не е необходимо полагането на нова настилка , а се разчита изцяло на здравината на старата настилка шлайфана до огледалност.

Реновирането на износената с годините идустриална настилка се получава чрез многократното шлайфане и обработка с нашата техника, както и чрез използването на повърхностни втвърдители и препарати.

Запълване, лепене, запечатване и анкериране на: 

- конструктивни и дилатационни фуги

- технологични фуги

- други пукнатини и отвори

Ние разполагаме със специализирана техника за пробиване на стоманобетон. Тази нова технология изключва удари и вибрация, което от своя страна нанася по-малко загуби на строителните конструкции. Пробиването се извършва с машина с водноохлабдане и използва високоякостни диамантени ножове, които могат да режат дори и тежкоармиран стоманобетон. Отворите могат да бъдат както на хоризонтални, така и на вертикални повърхности с диаметър от Ф20мм, до Ф500мм.

Сфера на приложение:

Отвори за различни видове инсталации- ВиК, ОВИ и др.

Отвори за комини, прозорци, врати;

Технологични отвори при изменение на производството;

Изваждане на бетонни ядки за изпитания;

Това е най-надежния метод за усилване на повредени трагери и колони, при обшиване, фиксиране на знаци, препети и осветителни елементи. Съвременен и ефективен начин за анкериране е чрез химически анкер. Използва се за андкериране както в плътни материали така и в материали с кухини, например тухли. Едно от предимствата му е, че материалът не се разширява и това дава възможност да се разполага в близост до ръбове.