Референции

"НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД" - ГР. СОФИЯ - 2

"БАЛКАНФАРМА" АД - ГР. ДУПНИЦА

"Ники ЕООД" - ГР. Правешки

СИМИД АГРО ЕООД"-гр. Пловдив

"ХЕБЪР ЕАД"- гр.Пловдив 

"СИМИД ООД"-   гр.София

"ПУРАТОС БЪЛГАРИЯ"АД -   ГР. ПЕРНИК 

"НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД" - ГР. СОФИЯ - 1

"ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ" ЕООД- ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

"СОФАРМА АД" - ГР. СОФИЯ

софарма

"ЗА СТИЙЛ ООД" - ГР. РАДОМИР

"AHNtech" ООД- гр. Силистра

"Балканстрой АД" - гр. София

"ДЕМЕТРА-3Х ЕООД"-гр.Пловдив

"За Стийл ООД" - гр. Радомир